Polityka prywatności MioMat

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę https://miomat.pl („Strona”) lub dokonujących na niej zakupów.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Podczas wizyty na Stronie automatycznie gromadzimy pewne informacje o urządzeniu użytkownika, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu. Ponadto podczas przeglądania Witryny gromadzimy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które użytkownik ogląda, jakie witryny lub hasła wyszukiwania skierowały użytkownika do Witryny, a także informacje o sposobie interakcji z Witryną. Takie automatycznie zbierane informacje określamy mianem „Informacji o urządzeniu”.

Informacje o urządzeniu są gromadzone przy użyciu następujących technologii:

  • „Cookies” to pliki danych, które są umieszczane na urządzeniu lub komputerze użytkownika i często zawierają anonimowy, unikalny identyfikator. Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobu ich wyłączania można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.
  • Pliki dziennika systemowego” śledzą działania podejmowane w Witrynie i gromadzą dane, takie jak adres IP, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, strony, z których użytkownik wychodzi i do których się odwołuje, a także znaczniki daty i godziny.
  • „Sygnalizatory WWW”, „znaczniki” i „piksele” to pliki elektroniczne używane do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Witryny przez użytkownika.

Ponadto, gdy użytkownik dokonuje zakupu lub próbuje dokonać zakupu za pośrednictwem Strony, gromadzimy określone informacje, w tym imię i nazwisko, adres do faktury, adres dostawy, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych i debetowych), adres e-mail oraz numer telefonu. Informacje te określamy mianem „Informacji o zamówieniu”.

Mówiąc w niniejszej Polityce prywatności o „Danych osobowych”, mamy na myśli zarówno Informacje o urządzeniu, jak i Informacje o zamówieniu.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Informacje o Zamówieniach, które gromadzimy, wykorzystujemy głównie do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny Internetowej (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki oraz dostarczania faktur i/lub potwierdzeń zamówień). Ponadto, Informacje o Zamówieniach wykorzystujemy do:

Komunikowania się z Użytkownikiem;

sprawdzania naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa; oraz

Dostarczania Użytkownikowi informacji lub reklam dotyczących naszych produktów lub usług, o ile jest to zgodne z preferencjami, którymi Użytkownik się z nami podzielił.

Gromadzone przez nas Informacje o Urządzeniu wykorzystujemy do sprawdzania potencjalnych zagrożeń i oszustw (w szczególności adresu IP użytkownika), a także ogólnie do ulepszania i optymalizacji naszej Strony (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu przeglądania Strony przez naszych klientów i interakcji z nią oraz do oceny skuteczności naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniamy Twoje Dane Osobowe osobom trzecim, aby pomóc nam w korzystaniu z Twoich Danych Osobowych w sposób opisany powyżej. Na przykład używamy Woocommerce do obsługi naszego sklepu internetowego – więcej o tym, jak Woocommerce wykorzystuje Twoje Dane Osobowe, możesz przeczytać tutaj: https://automattic.com/privacy/. Korzystamy również z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny – więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje Twoje Dane Osobowe, znajdziesz tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Użytkownik może również zrezygnować z korzystania z Google Analytics pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

REKLAMA BEHAWIORALNA

Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe w celu dostarczania Państwu ukierunkowanych reklam lub informacji marketingowych, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Więcej informacji o tym, jak działa reklama ukierunkowana, można znaleźć na stronie edukacyjnej Network Advertising Initiative („NAI”) pod adresem http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Użytkownik może zrezygnować z reklamy ukierunkowanej, korzystając z poniższego łącza:

Ponadto można zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem: http://optout.aboutads.info/.

NIE ŚLEDŹ

Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie w przypadku otrzymania sygnału ” Nie śledź” z przeglądarki użytkownika.

TWOJE PRAWA

Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, masz prawo dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat oraz do żądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Ponadto, jeśli użytkownik jest rezydentem Europy, zwracamy uwagę, że przetwarzamy jego dane w celu realizacji umów, które możemy z nim zawrzeć (na przykład w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony) lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy pamiętać, że informacje o użytkowniku będą przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony, zachowamy Informacje o zamówieniu dla naszej dokumentacji, chyba że i do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie tych informacji.

ZMIANY

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia, na przykład, zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

KONTAKT Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, w razie pytań lub w przypadku chęci złożenia skargi, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].